سونوگرافی و رادیولوژی بیمارستان کودکان تهران ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ،۲۰:۰۵:۱۱ +۰۰:۰۰

مرکز تصویربرداری بیمارستان کودکان تهران

مرکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان کودکان تهران با حضور دکتر گرامی

 سونوگرافی غربالگری و NT پیشرفته

توضیحات در این بخش قرار داده می شود

  • توضیحات در این بخش قرار داده می شود

  • توضیحات در این بخش قرار داده می شود

  • توضیحات در این بخش قرار داده می شود

آشنایی با سونوگرافی NT

اکوکاردیوگرافی قلب جنین

توضیحات در این بخش قرار داده می شود

  • توضیحات در این بخش قرار داده می شود

  • توضیحات در این بخش قرار داده می شود

  • توضیحات در این بخش قرار داده می شود

آشنایی با اکوکاردیوگرافی جنین

آدرس سایت کلینیک تصویربرداری بیمارستان کودکان تهران

مشاهده وب سایت مرکز تصویربرداری بیمارستان کودکان تهران

مراکزی که با دکتر گرامی همکاری دارند

بر اساس محل سکونت خود می‎توانید به یکی از نزدیکترین مراکزی که دکتر گرامی در آنها امکان ویزیت شما را دارد مراجعه نمائید