نقش سونوگرافی کالرداپلر در تشخیص چسبندگی جفت (ویدئوی آموزشی)

۱۳۹۷/۵/۱۰ ،۱۷:۵۷:۳۴ +۰۰:۰۰ ۱۰ مرداد, ۱۳۹۷|بدون دیدگاه

ثبت ديدگاه