نقش سونوگرافی کالرداپلر در تشخیص چسبندگی جفت (ویدئوی آموزشی)

۱۳۹۸/۴/۵ ،۲۰:۵۹:۳۰ +۰۰:۰۰ ۱۰ مرداد, ۱۳۹۷|بدون دیدگاه

ثبت ديدگاه