بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران

مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران

مجهزترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران

بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی

بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران

شرح خدمات

  • متخصص سونوگرافی و رادیولوژی ، دارای بورد تخصصی سونوگرافی ، سی تی اسکن و MRI، فارغ التحصیل از .
    بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
  • متخصص سونوگرافی و رادیولوژی
    ●مرکز فوق تخصصی سونوگرافی، رادیولوژی، نمونه برداری و اکو قلب جنین
    بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران


●سونوگرافی های تخصصی و فوق تخصصی
●سونوگرفی داپلر و رنگی
●سونوگرافی ترانس واژینال
●سونوگرافی غربالگری مرحله اول یا ( NT- NB )
●سونوگرافی غربالگری مرحله دوم یا (آنومالی)
●سونوگرافی های فوق تخصصی اندام ها و مفاصل
اینترونشن
●رادیولوژی ساده و رنگی
●پانورکس(گرافی دندان)OPG
●آمنیوسنتز و اکوی قلب جنین

*ساعات کار سونوگرافی:
●شنبه ۸:۳۰ الی 24
●یکشنبه ۸:۳۰ الی 24
●دوشنبه ۸:۳۰ الی 24
●سه شنبه ۸:۳۰ الی 24
●چهارشنبه ۸:۳۰ الی 24
●پنجشنبه ۹:۰۰ الی24

بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران

بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
مجهزترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران

بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران-بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران-مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران-مجهزترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران-بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران

بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
مجهزترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در شرق تهران
بهترین مرکز سونوگرافی آنومالی در شرق تهران
مرکز سونوگرافی آنومالی در شرق تهران
بهترین مرکز اکو قلب جنین در شرق تهران
مرکز اکو قلب جنین در شرق تهران
بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در شرق تهران
مرکز سونوگرافی غربالگری در شرق تهران
متخصص سونوگرافی و رادیولوژی در شرق تهران
بهترین مرکز رادیولوژی در شرق تهران
مرکز رادیولوژی در شرق تهران
بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
بهترین مرکز سونوگرافی آنومالی در تهران
مرکز سونوگرافی آنومالی در تهران
بهترین مرکز اکو قلب جنین در تهران
مرکز اکو قلب جنین در تهران
بهترین مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
مرکز سونوگرافی غربالگری در تهران
متخصص سونوگرافی و رادیولوژی در تهران
بهترین مرکز رادیولوژی در تهران
مرکز رادیولوژی در تهران
سونوگرافی های تخصصی و فوق تخصصی در تهران
سونوگرفی داپلر و رنگی در تهران
سونوگرافی ترانس واژینال در تهران
سونوگرافی غربالگری مرحله اول یا ( NT- NB ) در تهران
سونوگرافی غربالگری مرحله دوم یا (آنومالی) در تهران
سونوگرافی های فوق تخصصی اندام ها و مفاصل اینترونشن در تهران
رادیولوژی ساده و رنگی در تهران
پانورکس(گرافی دندان)OPG در تهران
آمنیوسنتز و اکوی قلب جنین در تهران

مطلب مرتبط را بخوانید
آیا انجام سونوگرافی داپلر در بارداری ضروری است؟