DWQA Questions

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
Nb
بازAnisa پرسیده شده در 2 هفته ago • 
37 بازدید0 پاسخ0 رای
سونوگرافی
بازمحمدی پرسیده شده در 1 ماه ago • 
76 بازدید0 پاسخ0 رای
غربالگری دوم
بازالهام پرسیده شده در 3 ماه ago • 
239 بازدید0 پاسخ0 رای
غربالگری دوم
بازالهام پرسیده شده در 3 ماه ago • 
234 بازدید0 پاسخ0 رای
غربالگری دوم
بازالهام پرسیده شده در 3 ماه ago • 
231 بازدید0 پاسخ0 رای
غربالگری دوم
بازالهام پرسیده شده در 3 ماه ago • 
227 بازدید0 پاسخ0 رای
غربالگری دوم
بازالهام پرسیده شده در 3 ماه ago • 
224 بازدید0 پاسخ0 رای
غربالگری دوم
بازالهام پرسیده شده در 3 ماه ago • 
216 بازدید0 پاسخ0 رای
بزرگ بودن NB در سه ماهه اول
بسته شدهSomaye پرسیده شده در 6 ماه ago • 
400 بازدید0 پاسخ0 رای
بزرگ بودن NB در سه ماهه اول
بسته شدهSomaye پرسیده شده در 6 ماه ago • 
403 بازدید0 پاسخ0 رای