تفسیر سونوگرافی رشد جنین توسط خود شما در تهران انجام دادم 2018-09-04T15:00:58+00:00
پرسش و پاسخ مشاوره های آنلاین بیماران در زمینه سونوگرافی و ناهنجاری‎های جنینتفسیر سونوگرافی رشد جنین توسط خود شما در تهران انجام دادم
دنیا asked 3 ماه ago

AFl -14cm….BPD.79mm….HC.299mm….FL.62mm….AC.293mmجواب چه هست