تفسیر سونوگرافی رشد جنین توسط خود شما در تهران انجام دادم 2018-09-04T15:00:58+04:30
پرسش و پاسخ مشاوره های آنلاین بیماران در زمینه سونوگرافی و ناهنجاری‎های جنینتفسیر سونوگرافی رشد جنین توسط خود شما در تهران انجام دادم
دنیا 8 ماه قبل

AFl -14cm….BPD.79mm….HC.299mm….FL.62mm….AC.293mmجواب چه هست