قطر حالب 2019-01-14T15:36:56+04:30
محمدرضا نقی ئی 3 ماه قبل

با سلام – آیا با سونوگرافی یا سی تی اسکن میتوان قطر حالب را اندازه گیری کرد؟ تشکر