فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
تست امینوسنتز
بازمریم پرسیده شده در 1 هفته ago • 
40 بازدید0 پاسخ0 رای
اکوی قلب جنین….
بازParish پرسیده شده در 1 هفته ago • 
111 بازدید0 پاسخ1 رای
سی تی اسکن ریه
بازامیر آریامنش پرسیده شده در 2 هفته ago • 
85 بازدید0 پاسخ0 رای
فتق
بازمحمود پرسیده شده در 7 روز ago • 
113 بازدید0 پاسخ0 رای
خیلی پایین بودن شاخص NB
بازلیلا آقاجانی پرسیده شده در 2 هفته ago • 
103 بازدید0 پاسخ-1 رای
NB
بازAgha پرسیده شده در 1 هفته ago • 
43 بازدید0 پاسخ1 رای
اعتراض
18 بازدید0 پاسخ0 رای
مسئول سونوگرافی
بازریحانه پرسیده شده در 1 هفته ago • 
20 بازدید0 پاسخ0 رای
سرطان سینه
حل شدهزهرا کمایی پرسیده شده در 8 ماه ago • 
255 بازدید0 پاسخ0 رای
MRI
بسته شدهHamid.b پرسیده شده در 8 ماه ago • 
169 بازدید0 پاسخ0 رای