تازه های بالین و آزمایشگاه سلامت مادر و جنین

همایش ” تازه های بالین و آزمایشگاه سلامت مادر و جنین ، بیماری های مادرزادی و ژنتیکی” در تاریخ 7 و 8 آذر ماه 1398 در شهر سمنان برگزار می شود.

برگزار کننده این همایش ، مرکز تخصصی تشخیصی و ژنتیک پزشکی جردن و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد.

گروه های هدف این همایش عبارت است از : 

*متخصص زنان و زایمان

*متخصص ژنتیک پزشکی و کارشناسان ارشد ژنتیک

*متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی

*پزشکان عمومی و کارشناسان مامایی

*مشاورین ژنتیک

*متخصصین اطفال