سونوگرافی اکو قلب جنین

اکوی قلب جنین یک سونوگرافی مهم برای تشخیص ناهنجاری قلب جنین از هفته ۱۸ تا ۲۴ بارداری است که توسط دکتر رضا گرامی مدرس و بهترین متخصص اکو قلب جنین در تهران انجام می‌شود.