ندول یا گره تیروئید چیست؟

ندول یا گره تیروئید چیست؟

تیروئید غده ای پروانه ای شکل در جلوی گردن و بالای ترقوه است. گره ها یا ندول های تیروئید قسمت های برجسته گرد یا بیضوی شکل هستند که ممکن است در تیروئید ایجاد شوند. این گره ها معمولاً خطری ایجاد نمی کنند ولی به ندرت ممکن است تغییرات بدخیمی در آن ها ایجاد شود که باید با...