میزان رضایت از خدمات

اقای دکتر گرامی همه میدونند به که متخصصین زنان درصد میدید براتون مریض بفرستند اواقعا برای پزشکایی مثل شما جای تاسف است بقالی زدی