اقای دکتر گرامی
همه میدونند به که متخصصین زنان درصد میدید براتون مریض بفرستند

اواقعا برای پزشکایی مثل شما جای تاسف است
بقالی زدی