دکتر رضا گرامی

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی

عضو هیئت علمی دانشگاه
مدرس سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین
عضو هئیت مدیره انجمن رادیولوژی ایران
دارای مدرک سونوگرافی NT از انجمن رادیولوژی ایران و FMF انگلستان
رتبه برتر بورد تخصصی رادیولوژی

سوابق من

 • رتبه برتر المپیاد دانشجویان پزشکی نیروهای مسلح سال ۸۴
 • رتبه برتر المپیاد دانشجویان پزشکی کشور در سال ۸۹
 • رتبه برتر پزشکان عمومی نیروهای مسلح در سال ۸۹
 • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته تخصصی رادیولوژی
 •    رتبه برتر بورد تخصصی رادیولوژی سال ۹۳
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • معاونت پژوهشی گروه رادیولوژی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رئیس بخش تصویر برداری کلینیک همای رحمت
 • مدرس سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین طی سال های اخیر در قالب کنگره های رادیولوژی و
 • انجمن در شهرهای مختلف ایران
 • مترجم رفرانس های رادیولوژی
 • فعال صنفی و عضو کمیته زنان و مامایی انجمن
 • عضو موسس کلینیک های بخش خصوصی شهر تهران (کلینیک تصویر برداری الوند و بیمارستان کودکان تهران)
 • عضو هیئت مدیره انجمن رادیوژی ایران

 

ماموریت ها و اهدف من

هر پزشکی زمانی که گام در راه درمان قدم می گذارد اهدافی را برای خود متصور است ، من نیز برای ورود به این رشته اهداف و ماموریت هایی را برای خود متصور هستم

 

ماموریت من

ماموریت من بکارگیری دانش کسب شده در راستای بهبود سلامت آحاد افراد جامعه ایران است

اهداف من

گسترش دسترسی پذیری و ارائه خدمات مختلف رادیولوژی و سونوگرافی در حد توان و ایجاد راهی برای اینکه هر شخصی بتواند بدون دغدغه و اطلاف وقت از این خدمات استفاده کند

ارزش ها

R

ارائه دقیقترین خدمت و گزارشها بر اساس مشاهدات

R

پاسخ گویی و راهنمایی بیماران بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی

R

حفظ محرمانگی اطلاعات و بیماری مراجعین