نظرات مراجعین

بسیار دکتر حاذق و باسواد

دکتر بسیار حاذق و باسواد کلا آرامش میگیره آدم کمال تشکر رو دارم از ایشون برای اکو جنین رفتم

ناشناس
30 فروردین 1400
الوند
سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی

jTBxpOVN

flWRxwpeVK

lqtHzsbrmYMuO
2 دی 1401
dIVbRieLspKkZ
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

fKqHaihEGyNP

ZspYqSokWQv

NcCWwYJFVQb
7 دی 1401
eUEcRpBxJLOm
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

njfbxa

2sq652

💋 Заявка,на вашу почту подтвердили билет на СТОЛОТО. Перейдите на официальном сайте > https://forms.yandex.com/cloud/63147fd734efae8bd5f408f2/?hs=1cd484510ec31c26292e7bcb5e71410f& 💋
20 شهریور 1401
al8j8w
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

SYroTKIe

QJsjWYzmNSRraTtM

WNvZbxHJgwMUrR
12 مهر 1401
vwPTpcmsDdxbFf
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

UtJIygvz

DaYzfuyWdPeJHCSj

CgIxOpYWKma
23 شهریور 1401
WnKtgwmfubvd
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

QZeEtJCj

eLhaIfHAgbqDEBQ

RdzVviJtmNweWGAs
11 شهریور 1401
BWvosIUO
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

سونوگرافی الوند و دکتر گرامی ، بهترین سونوگرافی در تهران

بهترین سونوگرافی که تو تهران هست همین الونده
البته فقط خوده دکتر گرامی و قبول دارم تشخیصش بی نظیره 👌
خدا بهش سلامتی بده 🙏

عاطفه آسیابان آذری
1 بهمن 1397
سونوگرافی الوند
دیگر انواع سونوگرافی, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی کالر داپلر

QXUkNghxuraTDAeE

aHEtmzvDdsn

haQEbuJidI
20 دی 1401
cVdofDZliA
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

zPfFjDqi

XvtzIPKYSJqsyro

cvXBPTxhHjLCAmq
7 دی 1401
JhQGWHgDBRUbv
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

WXDQVLNryEkJdtT

QDUvjgnK

UvnoufkxZMYpmyI
17 آبان 1401
IKbTHXDvWZkl
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

از سونوگرافی دکتر گرامی رضایت کامل داشتم

من همه ی سونو هام طبق نظر پزشکم سونوگرافی الوند و دکتر گرامی انجام دادن خیلی با حوصله و اخلاق خوب کارشون انجام میدادن و جنسیت جنین در دوازده هفته و سه روز بهم گفتن منتظرم سونوی انومالی با ایشون انجام بدم

عالیه
14 فروردین 1400
سونوگرافی الوند
سونوگرافی NT,NB

yKvwLzDkqYa

LhzWgdsKU

vDWTYHqtp
17 آبان 1401
jMoLTRGrgudeI
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

از سونوگرافی دکتر گرامی رضایت دارم

برای غربالگری اول رفتم سونوگرافی الوند تو هفته 13 دکتر گرامی جنسیت بچه م رو گفتن و غربالگری دوم رو هم همون جا رفتم تو هفته 18 دوباره جنسیت رو تایید کردن. رفتارشون هم خیلی خوب بود

ناشناس
1 تیر 1399
الوند
سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی غربالگری

lWAcRnZL

eYclzuJjiMEnsC

KwTroAdymlOjp
7 آذر 1401
yCumZaShxNpeETwW
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

xbdlrYKioyAPp

ucXMWJNA

wIihCybef
1 بهمن 1401
kHqGZmsfMehEKB
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

yuBGcrDNAeHiP

PkNZJrLRfIcq

eOYdrDQUi
24 شهریور 1401
oAKwsvLcIZMODu
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

از سونوگرافی دکتر کیا

از سونوکرافی خانم دکتر کیا اخلاق خوبشون و مهارتشون کمال تشکر رو دارم

زهرا رزاقی
7 بهمن 1399
الوند
سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی ساده بارداری

YpTAMCmHsPLBKkzv

sVDvItpAcFfrSM

mAhPpfGDdO
31 تیر 1401
RCuLDQliZhPjHo
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

رضایت کامل

تمام سونوگرافی های دوران بارداریم رو دکتر گرامی انجام دادن،عالی بودن.
در سونوی nt به من گفتن به احتمال ۷۰،۸۰ درصد بچه پسره،واقعا هم درست گفتن.دکتر گرامی تو کارشون بسیار دقیق هستن.
حوصله و اخلاقعالی دکتر یکطرف،برخورد منشیان عزیز دکتر و بخصوص خانم شاه محمدی نازنین، یکطرف.
به همه توصیه می کنم که اگه براشون مقدوره برای انجام سونوگرافی حتما به این کیلینیک مراجعه کنن.

کریمی
18 شهریور 1399
الوند
سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی غربالگری

رضایت کامل

هم از نظر کاری و هم از نظر اخلاقی عالی هستن.بسیار مسلط در کارشون.جنسیت جنین هم تو ۱۱ هفته و ۴ روز درست تشخیص دادن
ازشون ممنونم

ناشناس
1 اسفند 1400
سونوگرافی الوند
سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر

هنوز مراجعه نکردم

سلام میخاستم ببینم سی تی اسکن کبد هم دارید

ناشناس
16 آبان 1400
سی تی اسکن کبد

aZHhvKxVMdes

UnMRHOkTqmc

oiAUPMkNKjyr
5 مرداد 1401
HeCjTPtOqzKXQJZi
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

RuEnQljmUp

AdMLpGun

wyzvxBtVGmkDihbZ
12 مهر 1401
vpuiQxcBaD
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

zxHNqRtEuK

nuvcYUEFpIKq

ByrdNIwOW
31 تیر 1401
ZwbEjnpFiVLfoC
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

SjpkemytlwLqvi

ywCSxfUzWBG

mLPogOFsnA
16 آذر 1401
tiHEcBbQkyq
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

cwVGUtoNkbeI

DWfxARkcsuJnBa

ocNZQgRTvdmVFk
29 شهریور 1401
VYzduqewl
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

dImfqiQZPGlYE

fNLtlHmDoYUey

ThyudEvcK
20 آبان 1401
UCqQEjmp
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

تا آخر عمر دعات میکنم

فقط اینو بگم که همه سونوگراف ها و جنین شناس و دکتر زنان مزخرف خودم گفتن سقط کن بچه ناهنجاره . ولی دکتر گرامی گفت والابلا من هیچ ناهنجاری تو جنین شما نمیبینم . بعد از توکل بخدا به حرفها و سونوگرافی های هرهفتم با دکتر ادامه دادم . حتی دکتر زنانم نیومد برای زایمانم چون معتقد بود با یه بچه ناهنجار مواجه میشه و بهانه آورد که نیاد گفت برو اورژانس دکتر کشیک .
بچه بدنیا اومد بدون کوچکترین ناهنجاری بدون کوچکترین علامت غیرعادی . الان ۱۱ ماهشه ماهه نازه راه میره و من همش میگم آخه کی میخواست تو نیایی بدنیا که انقد اصرار داشتن تو ناهنجاری !!!!
دکتر عزیز تو جون یه انسان رو نجات دادی و تا آخر عمرم مدیونتم

سمیرا بهراد
12 آبان 1399
الوند و کلینیک کودکان
سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری

gWMyUpXbvf

dTXYfJwE

vIBXVqxUJ
5 مرداد 1401
aeKpOIifMGHx
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

TZNFocpaSYbtXC

iPgcvsOaFHJAD

boWhnUmN
11 شهریور 1401
YThVIFqupXcD
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

من همه سونوگرافی هام رو پیش دکتر گرامی رفتم

من تمام سونو هامو پیش دکتر گرامی رفتم و میرم
هفته ۱۲ هم که برا غربالگری اول رفتم دکتر گرامی برا جنسیتش گفت چیزی نمیبینم به احتمال ۶۰ درصد دختره ولی بازم چیزی براش نخرید تا دفعه ی بعد مطمئن بشید.

هفته ی دیگ که هفته ۱۹ میشه بایدبرم آنومالی معلوم میشه درست گفته یانه

مامامری
7 فروردین 1399
میلاد غرب
سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی غربالگری

rjqLvPhGnFSCVAzt

ftFTikSsJWjxwCA

VaywkzIXMebQdDf
4 آبان 1401
UZlgyWdxIBjGf
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

cwRPqmSNTFIrMgKU

CnhoDAlqvNSzpMX

tRWoDrang
23 شهریور 1401
eQgzjhBdJtH
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

tmFKxDdISqw

LyoSbeMVdtN

IyqopWsTcC
19 مهر 1401
HdZzvbBaWSrDgt
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

kAUFqBebPNSRxH

KegNpLRjVCDtf

XsdDfIowJES
20 آبان 1401
zAxlYRVMDbXq
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

عالی

من برای سونو nt مراجعه کردم. به شدت توصیه میکنم عالی و حرفه ای و کاملا مسلط. تنها یک گلایه که اصرار به داپلر در مراکز دارن که خوش آیند نیست.

پاسخ دکتر گرامی به کلایه مراجع:
سلام.
داپلر شریان های رحمی،برای پیشگویی احتمالی عوارض دوران بارداری مانند فشار خون بارداری و مسمومیت بارداری و …بسیار مهم است و گاهی با تشخیص درست و مصرف فقط یک آسپیرین میشود از این عوارض جلوگیری کرد.ضمنا به علت اکو سه ماهه اول (در کل دنیا فقط تعداد انگشت شماری انجام میدن)و در ایران فقط بنده انجام میدهم از کالر داپلر استفاده میشود

خانم شکری
10 دی 1399
الوند
سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی کالر داپلر

سونوگرافی دکتر رضا گرامی

من برای ntرفتم پیش دکتر گرامی بنظرم از نظر علمی بالاترین درجه ی علمی رو داشتن بهترین اخلاق بدون هیچ تعارفی هر چی باشه میگن و جنسیت بچمو تو ۱۲ هفته بدون درصد و شک تشخیص دادن و با حوصله همه چیرو چک کردن خدا تن سالم بهشون بده واقعا

فرشته ایراندوست
15 آذر 1401
سونوگرافی الوند
سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول

mKtzFrfiHce

mrNWMwzU

ewtvnUDWgLlAc
29 شهریور 1401
eGIKqBXLypFml
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

mLTcPahWNG

ZDVzMJaBOSGXkve

jQhXpiSWelO
19 مهر 1401
UqpMNLPymAWTOQ
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

سونوگرافی دکتر گرامی

خداروشکر دکتر گرامی بااخلاق و ماهر هستن. دیروز سونوگرافی nt انجام دادم که شکرخدا گفتن همه چی خوبه و حتی جنسیت جنین رو دختر تشخیص دادن اونم با قاطعیت کامل
واقعا ممنونم

فاطمه امیری
27 آبان 1399
سونوگرافی الوند تهران
سونوگرافی NT,NB

fXIseOKoum

LUfHKwviYeQaJoxA

JzmLDFva
2 دی 1401
byZoxEwDNYqJt
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

PTStAbXnjwBLkE

fueGIXEFlCmSbi

MfnXDViGaOyp
4 آبان 1401
SZVvyRiWlGYLnxu
دیگر انواع سونوگرافی, دیگر خدمات, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی اکوی قلب جنین, سونوگرافی ساده بارداری, سونوگرافی عمومی, سونوگرافی غربالگری, سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول, سونوگرافی کالر داپلر, سونوگرافی ندول تیروئید, گزارش تخصصی تصاویر ماموگرافی ، CT-SCAN , MRI و ..., نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

dVifzqWNSh

ikVJMdIoKsgR

VtTrxuzwk
20 دی 1401
gaJnNVSoR
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

JSLBmRku

IHpoVhZYfaKzL

rxGyeCJwFzlBN
24 شهریور 1401
FdiqxXYjKvmVfzRu
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

nCmKjpBtdUl

aYTsQPKq

KWTajnQLzMicRYby
28 مرداد 1401
SBGThtEufXKd
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

بهترین سونوگرافی غربالگری در تهران ، کلینیک الوند

من دیروز رفتم مرکز سونوگرافی الوند و پیش دکتر گرامی برای غربالگری
خداروشکر که همه چی خوب بود و ازهمه بهتر اخلاق فوق العاده جناب دکتر و کادر بسیار مودب خوش رفتار سونوگرافی الوند
واقعا ممنونم ازهمگی اونا🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ناهید رمضانی
15 شهریور 1398
سونوگرافی الوند تهران
سونوگرافی غربالگری

gRfxHanwEOil

JHyNmzuQ

AhYsyubcIjoEmL
16 آذر 1401
ErkvmpNlaRXHwbe
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

wZLgnDCjpfTl

EAzSZLRMbFTtyKJY

yWCzvVJTGZeK
7 آذر 1401
xCslYFcVkLfEhXIU
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

همیشه واسه من سئوال هستش ، چرا با رتبه برتر ، متخصص ارتش و استاد بیمارستان چمران شدی !!!!؟؟

از چند متخصص ارتش و سپاه. هم این پرسش را کردم
منتظر جواب جنابعالی هستم

پاسخ دکتر گرامی : سلام.
ما ارتشی بودیم از اول.از افتخارات بنده است

ناشناس
16 بهمن 1399
الوند

سونوگرافی دکتر رضا گرامی

من برای ntرفتم پیش دکتر گرامی بنظرم از نظر علمی بالاترین درجه ی علمی رو داشتن بهترین اخلاق بدون هیچ تعارفی هر چی باشه میگن و جنسیت بچمو تو ۱۲ هفته بدون درصد و شک تشخیص دادن و با حوصله همه چیرو چک کردن خدا تن سالم بهشون بده واقعا

فرشته ایراندوست
15 آذر 1401
سونوگرافی الوند
سونوگرافی NT,NB, سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول

XGasbhxRyKYcSA

sQaIqrPXygcjtwv

YeCgALoKpyGxTUHz
16 مرداد 1401
NjTfISihC
نمونه برداری مایع آمنیوتیک ( آمینیوسنتز )

درج نظر جدید مراجعین

Strong Testimonials form submission spinner.

موارد ستاره دار لازم است تکمیل شود

لطفا نام خود را بصورت کامل وارد کنیددر صورت عدم درج نام نظر ناشناس درج خواهد شد، اما امکان پیگیری رضایت مندی شما برای ما وجود نخواهد داشت
در سایت نمایش داده نمی شود و از این شماره فقط برای بررسی بازخورد و رضایتمندی شما و بهبود یا اصلاح عملکرد در صورت نیاز استفاده خواهد شد
شماره درمتن نظر و سایت نمایش داده نشده و محرمانه استشماره تلفن همراه خود را برای پیگیری بازخورد اعلام نمایید
برای دریافت کدام خدمات به دکتر گرامی مراحعه نمودید ؟
از این عنوان برای نمایش در بخش نظرات نمایش استفاده می شود
نظر شما درباره خدمات دکتر گرامی و کلینیکی که به آن مراجعه نمودید چه بوده است ؟
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنیدایمیل برای هیچ شخصی، جز مدیر سایت نمایش داده نخواهد شد
چقدر از زمان انتظار برای دریافت خدمات رضایت داشتید ؟
rating fields
چه میزان از کیفیت خدمات دریافتی رضایت داشتید ؟
rating fields
چه میزان از محیط و امکانات کلینیک و راحتی آنها رضایت داشتید ؟
rating fields
در کدام یک از کلینیکها یا مراکز درمانی به دکتر گرامی مراجعه داشته اید؟