بهترین کلینیک‎های سونوگرافی تهران

آقای دکتر رضا گرامی به عنوان رادیولوژیست و متخصص سونوگرافی در بهترین سونوگرافی های تهران فعالیت دارند برای دریافت نوبت میتوایند از طریق فرم مربوطه در مرکز دلخواه خود نوبت با اولیت بالا دریافت نمائید

خدمات اصلی

$

سونوگرافی بیمارستان کودکان تهران

بهترین مراکز سونوگرافی بارداری در تهران

شاید این روزها مهمترین دغدغه مادران باردار، مراجه به بهترین مرکز سونوگرافی و انجام سونوگرافی های دوران بارداری توسط بهتری پزشک رادیولوژیست و متخصص سونوگرافی باشد، انجام سونوگرافی پیش،حین و پس از زایمان که مهمترین آنها عبارتند از سونوگرافی سلامت جنین٬ سونوگرافی غربالگری اول٬ غربالگری دوم و سوم و سونوگرافی داپلر و همچنین سونوگرافی اکوی قلب جنین برای سهولت دسترسی شما به خدمات مناسب و درخور شما آقای دکتر گرامی در چندین کلینیک در سطح تهران به ارائه خدمت می پردازند تا از این طریق گوشه ای از دغدغه های مادران را پاسخگو باشند و شما را در راه تامین سلامتی فرزندان تا پیش از تولد و سلامتی خود شما پس از زایمان یاری کنیم. این مراکز در زمره بهترین مراکز سونوگرافی و تصویر بردای پزشکی تهران می باشند.

اولین مرکز راه اندازی شده زیر نظر شرکت طب اعتماد ژیار بخش سونوگرافی رادیولوژی بیمارستان کودکان تهران واقع در تقاطع خیابان طالقانی با ولیعصر بوده که در سال 1394 ساختمان آن بصورت کامل با استانداردهای تصویربرداری بازسازی شد و بعد از آن جدیدترین دستگاه سونوگرافی شرکت General Electric یعنی GE E8 که پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی در ضمینه سونوگرافی زنان و کودکان بوده و مجهز به پروب مخصوص کودکان نیز است در مرکز مستقر گردید. از جمله دیگر خدمات سونوگرافی بیمارستان کودکان تهران می توان به سونوگرافی آنومالی، سونوگرافی جنین و سونوگرافی کالر داپلر اشاره کرد که این توانایی سونوگرافی الوند را در زمره بهترین سونوگرافی تهران و حتی بهترین سونوگرافی ایران قرار داده است.

سونوگرافی بیمارستان کودکان

اولین مرکز راه اندازی شده زیر نظر شرکت طب اعتماد ژیار بخش سونوگرافی رادیولوژی بیمارستان کودکان تهران واقع در تقاطع خیابان طالقانی با ولیعصر بوده که در سال 1394 ساختمان آن بصورت کامل با استانداردهای تصویربرداری بازسازی شد و بعد از آن جدیدترین دستگاه سونوگرافی شرکت General Electric یعنی GE E8 که پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی در ضمینه سونوگرافی زنان و کودکان بوده و مجهز به پروب مخصوص کودکان نیز است در مرکز مستقر گردید. از جمله دیگر خدمات سونوگرافی بیمارستان کودکان تهران می توان به سونوگرافی آنومالی، سونوگرافی جنین و سونوگرافی کالر داپلر اشاره کرد که این توانایی سونوگرافی الوند را در زمره بهترین سونوگرافی تهران و حتی بهترین سونوگرافی ایران قرار داده است.

سونوگرافی رادیولوژی الوند

اولین مرکز راه اندازی شده زیر نظر شرکت طب اعتماد ژیار بخش سونوگرافی رادیولوژی بیمارستان کودکان تهران واقع در تقاطع خیابان طالقانی با ولیعصر بوده که در سال 1394 ساختمان آن بصورت کامل با استانداردهای تصویربرداری بازسازی شد و بعد از آن جدیدترین دستگاه سونوگرافی شرکت General Electric یعنی GE E8 که پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی در ضمینه سونوگرافی زنان و کودکان بوده و مجهز به پروب مخصوص کودکان نیز است در مرکز مستقر گردید. از جمله دیگر خدمات سونوگرافی بیمارستان کودکان تهران می توان به سونوگرافی آنومالی، سونوگرافی جنین و سونوگرافی کالر داپلر اشاره کرد که این توانایی سونوگرافی الوند را در زمره بهترین سونوگرافی تهران و حتی بهترین سونوگرافی ایران قرار داده است.

کلینیک تصویربرداری میلاد غرب