دریافت آنلاین نوبت سونوگرافی

دریافت آنلاین نوبت سونوگرافی از بیمارستان کودکان تهران ، مرکز تصویر برداری پزشکی الونداز دکتر رضا گرامی
دریافت آنلاین نوبت

لطفا برای دریافت نوبت فرم زیر را تکمیل کنید

  • تلفن همراه اصلی که برای هماهنگی های لازم بتوانیم با آن تماس بگیریم
  • تلفن همراه دوم که در صورت در دسترس نبودن شماره اول برای هماهنگی های اضطراری بتوانیم با آن تماس بگیریم
  • شماره تلفن ثابت خود را با کد شهر وارد کنید ، کد شهر تهران 021 است
  • Hidden
  • لطفا کلینیک نزدیک و یا مورد نظر خود را انتخاب کنید
  • لطفا در صورت نیاز شرح دستور پزشک و یا توضیحات خود را وارد نمائید
  • Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 5 MB.
    لطفا تصویر نسخه / دستور پزشک معالج خود را آپلود کنید
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

FAQ

برخی سوالات متداول جهت مراجعه

آیا مراجعه بصورت اورژانسی امکان پذیر است ؟

بله ، در صورت هماهنگی با پذیری کلینیکهایی که دکتر گرامی در آن حضور دارند و تائید آقای دکتر گرامی ، پذیرش شما بصورت اورژانسی و خارج از نوبت قابل انجام خواهد بود ،
البته نظر پزشک ارجاع دهنده شما دارای اهمیت بسیاری است ، اما امکان پذیری بصورت اورژانسی و انجام سونوگرافی توسط آقای دکتر گرامی با توجه به وقت های داده شده فقط با هماهنگی و تائید امکان پذیر است

آیا مراجعه بصورت اورژانسی امکان پذیر است ؟

بله ، در صورت هماهنگی با پذیری کلینیکهایی که دکتر گرامی در آن حضور دارند و تائید آقای دکتر گرامی ، پذیرش شما بصورت اورژانسی و خارج از نوبت قابل انجام خواهد بود ،
البته نظر پزشک ارجاع دهنده شما دارای اهمیت بسیاری است ، اما امکان پذیری بصورت اورژانسی و انجام سونوگرافی توسط آقای دکتر گرامی با توجه به وقت های داده شده فقط با هماهنگی و تائید امکان پذیر است

آیا مراجعه بصورت اورژانسی امکان پذیر است ؟

بله ، در صورت هماهنگی با پذیری کلینیکهایی که دکتر گرامی در آن حضور دارند و تائید آقای دکتر گرامی ، پذیرش شما بصورت اورژانسی و خارج از نوبت قابل انجام خواهد بود ،
البته نظر پزشک ارجاع دهنده شما دارای اهمیت بسیاری است ، اما امکان پذیری بصورت اورژانسی و انجام سونوگرافی توسط آقای دکتر گرامی با توجه به وقت های داده شده فقط با هماهنگی و تائید امکان پذیر است

آیا مراجعه بصورت اورژانسی امکان پذیر است ؟

بله ، در صورت هماهنگی با پذیری کلینیکهایی که دکتر گرامی در آن حضور دارند و تائید آقای دکتر گرامی ، پذیرش شما بصورت اورژانسی و خارج از نوبت قابل انجام خواهد بود ،
البته نظر پزشک ارجاع دهنده شما دارای اهمیت بسیاری است ، اما امکان پذیری بصورت اورژانسی و انجام سونوگرافی توسط آقای دکتر گرامی با توجه به وقت های داده شده فقط با هماهنگی و تائید امکان پذیر است

آیا مراجعه بصورت اورژانسی امکان پذیر است ؟

بله ، در صورت هماهنگی با پذیری کلینیکهایی که دکتر گرامی در آن حضور دارند و تائید آقای دکتر گرامی ، پذیرش شما بصورت اورژانسی و خارج از نوبت قابل انجام خواهد بود ،
البته نظر پزشک ارجاع دهنده شما دارای اهمیت بسیاری است ، اما امکان پذیری بصورت اورژانسی و انجام سونوگرافی توسط آقای دکتر گرامی با توجه به وقت های داده شده فقط با هماهنگی و تائید امکان پذیر است

آیا مراجعه بصورت اورژانسی امکان پذیر است ؟

بله ، در صورت هماهنگی با پذیری کلینیکهایی که دکتر گرامی در آن حضور دارند و تائید آقای دکتر گرامی ، پذیرش شما بصورت اورژانسی و خارج از نوبت قابل انجام خواهد بود ،
البته نظر پزشک ارجاع دهنده شما دارای اهمیت بسیاری است ، اما امکان پذیری بصورت اورژانسی و انجام سونوگرافی توسط آقای دکتر گرامی با توجه به وقت های داده شده فقط با هماهنگی و تائید امکان پذیر است

آیا مراجعه بصورت اورژانسی امکان پذیر است ؟

بله ، در صورت هماهنگی با پذیری کلینیکهایی که دکتر گرامی در آن حضور دارند و تائید آقای دکتر گرامی ، پذیرش شما بصورت اورژانسی و خارج از نوبت قابل انجام خواهد بود ،
البته نظر پزشک ارجاع دهنده شما دارای اهمیت بسیاری است ، اما امکان پذیری بصورت اورژانسی و انجام سونوگرافی توسط آقای دکتر گرامی با توجه به وقت های داده شده فقط با هماهنگی و تائید امکان پذیر است

آیا مراجعه بصورت اورژانسی امکان پذیر است ؟

بله ، در صورت هماهنگی با پذیری کلینیکهایی که دکتر گرامی در آن حضور دارند و تائید آقای دکتر گرامی ، پذیرش شما بصورت اورژانسی و خارج از نوبت قابل انجام خواهد بود ،
البته نظر پزشک ارجاع دهنده شما دارای اهمیت بسیاری است ، اما امکان پذیری بصورت اورژانسی و انجام سونوگرافی توسط آقای دکتر گرامی با توجه به وقت های داده شده فقط با هماهنگی و تائید امکان پذیر است