فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
سونوگرافی پنیس
بازاحمد پرسیده شده در 2 روز ago • 
6 بازدید0 پاسخ0 رای
مشاوره سی تی اسکن شکم و لگن
بازفهیمه فتاحی پرسیده شده در 5 روز ago • 
15 بازدید0 پاسخ0 رای
اشتباه در سونوگرافی
61 بازدید1 پاسخ0 رای
ناهنجاری در فرم دست یا پای جنین
بازرزیتا قاسمی پرسیده شده در 4 هفته ago • 
54 بازدید0 پاسخ0 رای
تاریخ در سونوگرافی بارداری
پاسخ داده شدهپشتیبانی سایت پاسخ 2 ماه ago • 
183 بازدید1 پاسخ0 رای
آرتیفکت در عکس ریه
بازپشتیبانی سایت پاسخ 2 ماه ago • 
241 بازدید1 پاسخ0 رای
توده هیپکوا
بسته شدهپشتیبانی سایت پاسخ 5 ماه ago • 
206 بازدید1 پاسخ0 رای