%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%85%d8%a7 ۱۳۹۸/۹/۱۶ ،۱۸:۵۸:۳۲ +۰۰:۰۰
دریا ایرانی 3 ماه قبل

سلام ممکن جواب سونوی مرا توضیح دهید؟ ابعاد رحم ۹۱×۶۷×۳۷ دارای اکوی طبیعی یک میوم هیپواکو به ابعاد ۱۵×۸.۵ در ساب سروزال قدامی ضخامت اندومتر ۹ تخمدان راست سایز و نمای طبیعی ۳۲×۲۲ در تخمدان چب یک فولیکول به قط ۱۸ و یک کانون هیپواکو به ابعاد ۲۱×۱۵ (RO/ اندومتریوما) تصویر یک کاویته مایع تولوبر به ابعاد ۴۹×۲۰ حاوی دو سپتای عرضی در خلف تخمدان راست و لیگامان پهن در سمت راست (وجود سگمانی از روده به دنبال adhision یا سایر علل) مایع ازاد در لگن دیده نشد.