سونوی آندومتریوز

5 آبان 1400

هما asked 8 ماه ago
بهترین زمان مراجعه در سیکل برای تشخیص ندول های اندومتریوزی و بررسی چسبندگی در روده و مثانه و لگن