سونوی آندومتریوز

۵ آبان ۱۴۰۰

دیگر سوالات

کلمات کلیدی

هما asked 2 سال ago
بهترین زمان مراجعه در سیکل برای تشخیص ندول های اندومتریوزی و بررسی چسبندگی در روده و مثانه و لگن