سونوی آندومتریوز

5 آبان 1400

دیگر سوالات

کلمات کلیدی

هما asked 3 سال ago
بهترین زمان مراجعه در سیکل برای تشخیص ندول های اندومتریوزی و بررسی چسبندگی در روده و مثانه و لگن