ناشتابودن

2 اردیبهشت 1403

دیگر سوالات

کلمات کلیدی

قاسم asked 3 ماه ago
برای سونوگرافی شکم و لگن آقايان باید ناشتا بود؟؟؟؟