لطفا جواب سونو اندومتریوما من را توضیح بدهید

۱۶ آذر ۱۳۹۸

دیگر سوالات

کلمات کلیدی

لیست پرسش هادسته‎بندی: سوالات عمومیلطفا جواب سونو اندومتریوما من را توضیح بدهید
دریا ایرانی asked 4 سال ago
سلام ممکن جواب سونوی مرا توضیح دهید؟ ابعاد رحم ۹۱×۶۷×۳۷ دارای اکوی طبیعی یک میوم هیپواکو به ابعاد ۱۵×۸.۵ در ساب سروزال قدامی ضخامت اندومتر ۹ تخمدان راست سایز و نمای طبیعی ۳۲×۲۲ در تخمدان چب یک فولیکول به قط ۱۸ و یک کانون هیپواکو به ابعاد ۲۱×۱۵ (RO/ اندومتریوما) تصویر یک کاویته مایع تولوبر به ابعاد ۴۹×۲۰ حاوی دو سپتای عرضی در خلف تخمدان راست و لیگامان پهن در سمت راست (وجود سگمانی از روده به دنبال adhision یا سایر علل) مایع ازاد در لگن دیده نشد.
1 پاسخ
rasanegar answered 4 سال ago
سلام. در این سونو ،یافته هایی مشکوک به اندومتریوزیس گزارش شده است که جهت بررسی بهتر،سونوگرافی داپلر و ۳بعدی باید انجام شود