اولین وبینار سونوگرافی تخصصی و اکوی قلب جنین

پوستر رویداد

دیگر رویدادها

زمان برگزاری : 8 خرداد 99

نحوه برگزاری : آنلاین

مطلب مرتبط را بخوانید
کنفرانس یک روزه ندول تیروئید