اولین وبینار سونوگرافی تخصصی و اکوی قلب جنین

زمان برگزاری : 8 خرداد 99

نحوه برگزاری : آنلاین

بیست و چهارمین کنگره بازآموزی رادیولوژی شیراز
مطلب مرتبط را بخوانید