دهمین کنگره سالیانه تصویربرداری بیماریهای زنان با حضور دکتر رضا گرامی

پوستر رویداد

دهمین کنگره تصویربرداری بیماریهای زنان با سخنرانی دکتر گرامی

دیگر رویدادها

دکتر رضا گرامی، متخصص سونوگرافی .  دهمین کنگره سالیانه تصویربرداری بیماریهای زنان با حضور دکتر رضا گرامی در اهواز برگزار خواهد شد

30بهمن و 3 اسفند 1397 ، اهواز

آدرس محل برگزاری : اهواز ، شهرک دانشگاهی دانشکده پزشکی ، تالار شهدا

مطلب مرتبط را بخوانید
Fetal Echocardiography Workshop ( with focus on cardiac arrhythmia and function)
دهمین کنگره تصویربرداری بیماریهای زنان با سخنرانی دکتر گرامی