سخرانی دکتر رضا گرامی در سی‎ و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران

پوستر رویداد

انجمن رادیولوژی ایران

دیگر رویدادها

سخرانی دکتر گرامی در سی‎وچهارمین کنگره رادیولوژی ایران

بررسی اختلالات ساختاری نخاع و ستون فقرات یکی از مهمترین مباحث در سونوگرافی دوران بارداری است .

ناهنجاری های ستون فقرات شامل اختلالات نخاع مانند NTD( ارتباط بین سیستم عصبی با مایع امنیوتیک از طریق شکاف پوستی بزرگ) و یا بیماری های استخوانی فقرات مانند همی ورتبرا همراه با اسکولویوز (انحراف ستون فقرات )میباشد.
بیماری های نخاع در موارد متعددی با ناهنجاری های سایر ارگان های بدن مانند قلب ،کلیه ؛اندام ها و …همراه است ؛لذا تشخیص درست و به موقع آنها در طی دوران بارداری از ضروری ترین مباحث در سونوگرافی جنین است .

مطلب مرتبط را بخوانید
کنفرانس یک روزه ندول تروئید
انجمن رادیولوژی ایران