سمینار سونوگرافی‏‎های تخصصی و تفسیر آزمایشات غربالگری سه ‎ماه ‎اول

پوستر رویداد

سمینار سونوگرافی

دیگر رویدادها

سمینار سونوگرافی‏‎های تخصصی و تفسیر آزمایشات غربالگری سه ‎ماه ‎اول

 

سمینار نخصصی سونوگرافی

 

دبیر علمی : دکتر رضا گرامی

سخرانان :

خانم دکتر حنظوش زاده ، پریناتولوژیست
آقای دکترگرامی ، رادیولوژیست
خانم دکتر کشاورز، رادیولوژیست
آقای دکتر کریمی، رادیولوژیست
آفای دکتر ابراهیمی، متخصص ژنتیک

دارای 5 امتیاز باز آموزی

15 آذر 1397 ، تهران

آدرس محل برگزاری ، خ شریعتی ، نبش خ یخچال ، مرکز ناباروری ابن سینا

با همکاری نوآوران درمان اطلس

مطلب مرتبط را بخوانید
کارگاه یک روزه سونوگرافی پیشرفته اکوی قلب جنین
سمینار سونوگرافی