وبینار تخصصی و آموزشی کیس‌های پیچیده و جالب اکوی قلب جنین

زمان برگزاری

جمعه ، 27  تیر 99

ارائه توسط

دکتر رضا گرامی

نحوه برگزاری

آنلاین

وبینار آنومالی‎های حفره خلفی مغز جنین
مطلب مرتبط را بخوانید