وبینار آنومالی‎های حفره خلفی مغز جنین

زمان برگزاری

11 فرودین 99

ارائه توسط

دکتر رضا گرامی

نحوه برگزاری

آنلاین

کنفرانس یک روزه ندول تروئید
مطلب مرتبط را بخوانید