وبینار آنومالی‎های حفره خلفی مغز جنین

زمان برگزاری

11 فرودین 99

ارائه توسط

دکتر رضا گرامی

نحوه برگزاری

آنلاین

کنفرانس اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست ، تبریز 12 مرداد
مطلب مرتبط را بخوانید