کارگاه سونوگرافی – اکوکاردیوگرافی قلب جنین – بهمن 96 – تهران. دکتر رضا گرامی

پوستر رویداد

کارگاه سونوگرافی اکوکاردیو گرافی قلب جنین

دیگر رویدادها

انجمن رادیولوژی ایران برگزار میکند

13 بهمن ماه 1396 – تهران

سخنران : آقای دکتر رضا گرامی

شروع ثبت نام روز یکشنبه اول بهمن از ساعت 9 صبح

تلفن :  02144474815

مطلب مرتبط را بخوانید
کارگاه یک روزه سونوگرافی پیشرفته اکوی قلب جنین
کارگاه سونوگرافی اکوکاردیو گرافی قلب جنین