کارگاه سونوگرافی – اکوکاردیوگرافی قلب جنین – بهمن 96 – تهران. دکتر رضا گرامی

انجمن رادیولوژی ایران برگزار میکند

13 بهمن ماه 1396 – تهران

سخنران : آقای دکتر رضا گرامی

شروع ثبت نام روز یکشنبه اول بهمن از ساعت 9 صبح

تلفن :  02144474815

اکو قلب جنین مشکل قلبی تشخیص داده شد چه کنیم ؟ آیا بیماری قلب ارتباطی به ناهنجاری ژنتیکی دارد ؟
مطلب مرتبط را بخوانید