کارگاه یک روزه سونوگرافی پیشرفته اکوی قلب جنین

اسپانسر ها و حامیان

SonoScape
TSP

سخنرانان

 • دکتر حجت ابراهیمی نیک
 • دکتر حسین چگینی
 • دکتر رامبد صلوتی
 • دکتر علی مصدق خواه
 • دکتر محمدصادق جوهری
 • دکتر بابک شکارچی
 • دکتر خسرو شمسی
 • دکتر سید محمد توانگر
 • دکتر شیرزاد نصیری
 • دکتر فرزاد حدائق
 • دکتر محمدعلی کاظمی
 • دکتر مهرشاد عباسی

هیئت اجرایی

 • دبیر اجرایی دکتر حجت ابراهیمی نیک
 • دبیر علمی دکتر رضا گرامی

مکان

تهران ، بزرگراه شهید صیاد شیرازی ، تقاطع پاسداران ، بیمارستان نیروی دریایی

مطلب مرتبط را بخوانید
کنفرانس یک روزه سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین
کارگاه یک روزه سونوگرافی اکو قلب جنین بهمن 98 اهواز