کلاس آموزشی سونوگرافی تخصصی سه ماه اول

پوستر رویداد

کلاس آموزش سونوگرافی سه ماه اول

دیگر رویدادها

کلاس آموزشی سونوگرافی تخصصی سه ماه اول

 

کلاس آموزشی سونوگرافی تخصصی سه ماه اول (NT , آنومالی اسکن و اکوی قلب جنین )

 

22 و 23 آذر 1397 ، شهر قدس

22 آذر ساعت 16 الی 18:30 و 23 آذر ساعت 10 الی 13

آدرس محل برگزاری : شهر قدس ، میدان قدس ، کوچه خسرو نژاد ، مرکز تصویربرداری شهر قدس ( دکتر رضا گرامی )

مطلب مرتبط را بخوانید
کنفرانس یک روزه اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست ، همدان 16 شهریور
کلاس آموزش سونوگرافی سه ماه اول