کنفرانس یک روزه اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست ، همدان 16 شهریور

سخرانی دکتر رضا گرامی در کنفرانس یک روزه  اکوی قلب جنین درباره سونوگرافی

 

سونوگرافی از مهم ترین عوامل در تشخیص سلامت جنین می باشد.

 

دارای 5 امتیاز باز آموزی

16 شهریور 1397 ، همدان

با همکاری سامسونگ و تکوین تب

مطلب مرتبط را بخوانید
کارگاه یک روزه سونوگرافی پیشرفته اکوی قلب جنین
کنفرانس یک روزه اکوی قلب جنین