کنفرانس اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست ، تبریز 12 مرداد

پوستر رویداد

کنفرانس یک روزه اکوی قلب جنین

دیگر رویدادها

سخرانی دکتر رضا گرامی در کنفرانس اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست در تبریز

 

 

 

مطلب مرتبط را بخوانید
وبینار تخصصی و آموزشی کیس‌های پیچیده و جالب اکوی قلب جنین
کنفرانس یک روزه اکوی قلب جنین