کنفرانس اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست ، تبریز 12 مرداد

سخرانی دکتر رضا گرامی در کنفرانس اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست در تبریز

 

 

 

دهمین کنگره سالیانه تصویربرداری بیماریهای زنان با حضور دکتر رضا گرامی
مطلب مرتبط را بخوانید