کنفرانس دوره روزه آموزشی داپلر بارداری ، آنومالی ، سونوگرافی و NT – آبان 96 – تهران

انجمن رادیولوژی ایران برگزار میکند

ویژه متخصصین رادیولوژی
برگزار کننده : انجمن رادیولوژی ایران
دهم و یازدم آبان 96

اولین وبینار سونوگرافی تخصصی و اکوی قلب جنین
مطلب مرتبط را بخوانید