کنفرانس دوره روزه آموزشی داپلر بارداری ، آنومالی ، سونوگرافی و NT – آبان 96 – تهران

پوستر رویداد

داپلر بارداری

دیگر رویدادها

انجمن رادیولوژی ایران برگزار میکند

ویژه متخصصین رادیولوژی
برگزار کننده : انجمن رادیولوژی ایران
دهم و یازدم آبان 96

مطلب مرتبط را بخوانید
ایا لکه بینی در بارداری خطرناک است ؟ لکه بینی در سه ماهه اول باردرای و لکه بینی در سه ماه دوم بارداری چه خطراتی دارد
داپلر بارداری