کنفرانس سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین

پوستر رویداد

دیگر رویدادها

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بیمارستان گلستان نیروی دریایی برگزار می کند.

کنفرانس یک روزه سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین ( دارای امتیاز بازآموزی )

 • دبیر اجرایی دکتر حجت ابراهیمی نیک
 • دبیر علمی دکتر رضا گرامی
 • تاریخ 29 آذر 1398

سخنرانان:

 • دکتر بهناز مرادی
 • دکتر رضا گرامی
 • دکتر شراره صانعی
 • دکتر صدیقه حنطوش زاده
 • دکتر محمدکاظم طرزمنی
 • دکتر احمد ابراهیمی
 • دکتر جلال کارگر
 • دکتر شیرین مردوخ پور
 • دکتر محمد تقی طاقی
 • دکتر محمدرضا عظیمی
مطلب مرتبط را بخوانید
دهمین کنگره سالیانه تصویربرداری بیماریهای زنان با حضور دکتر رضا گرامی