کنفرانس یک روزه سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین

پوستر رویداد

کنفرانس سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین

دیگر رویدادها

زمان برگزاری

29 آذر 1398

اسپانسر ها و حامیان

SonoScape
TSP

سخنرانان

 • دکتر بهناز مرادی
 • دکتر رضا گرامی
 • دکتر شراره صانعی
 • دکتر صدیقه حنطوش زاده
 • دکتر محمدکاظم طرزمنی
 • دکتر احمد ابراهیمی
 • دکتر جلال کارگر
 • دکتر شیرین مردوخ پور
 • دکتر محمد تقی طاقی
 • دکتر محمدرضا عظیمی

هیئت اجرایی

 • دبیر اجرایی دکتر حجت ابراهیمی نیک
 • دبیر علمی دکتر رضا گرامی

مکان

تهران ، بزرگراه شهید صیاد شیرازی ، تقاطع پاسداران ، بیمارستان نیروی دریایی

مطلب مرتبط را بخوانید
سمینار سونوگرافی‏‎های تخصصی و تفسیر آزمایشات غربالگری سه ‎ماه ‎اول
کنفرانس سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین