دهمین کنگره سالیانه تصویربرداری بیماریهای زنان با حضور دکتر گرامی

دهمین کنگره سالیانه تصویربرداری بیماریهای زنان با حضور دکتر گرامی در اهواز برگزار خواهد شد

30بهمن و 3 اسفند 1397 ، اهواز

آدرس محل برگزاری : اهواز ، شهرک دانشگاهی دانشکده پزشکی ، تالار شهدا

Leave A Comment