الاستوگرافی کبد چیست و چه کاربردهایی دارد؟

الاستوگرافی کبد چیست و چه کاربردهایی دارد؟

کبد و بیماری های آن كبد یک عضو حیاتی در سمت راست بالای شکم در بدن واقع شده است وعملکرد های متعددی از جمله سم زدايی و دفع محصولات زايد، تولید پروتئین ها و آنزیم ها، حفظ تعادل هورمون و ذخیره برخی از ویتامین ها و جداسازی باکتری ها از خون، تولید صفرا برای هضم غذا و همچنین...