جنسیت جنین

جنسیت جنین

تشخیص جنسیت جنین با سونوگرافی از ابتدای بارداری، پدر و مادر بی صبرانه مشتاق هستند تا جنسیت نوزاد خودشون رو مطلع شوند؛‌ امروزه با انجام سونوگرافی اين خواسته برآورده خواهد شد. سونوگرافي بارداری که از ابتدای دوران بارداری برای مراقبت و کنترل سلامت جنین استفاده می شود،...