انواع جفت در زمان بارداری

انواع جفت در زمان بارداری

تعیین محل جفت در بارداری سونوگرافی روشی ایمن و ساده برای تعیین محل جفت است. با انجام سونوگرافی پزشک به وضعیت جفت پی می برد. محل قرارگیری جفت می تواند بسته به لانه گزینی تخمک بارور شده پس از عبور از لوله فالوپ، قسمت جلو یا عقب رحم باشد، موقعیت های فوندال، قدامی و خلفی،...
جفت در بارداری

جفت در بارداری

جفت چیست و چه نقشی در بارداری ایفا می کند؟ جفت یا همان placenta اندامی است که پیش از زایمان به دیواره رحم و در دوران بارداری با بند ناف به جنین متصل می شود و در طی زایمان، به همراه نوزاد، و پرده‌های جنینی از کانال زایمانی خارج می‌شود. اگر می خواهيد از سلامت جریان خون...