انواع جفت در زمان بارداری | قرارگیری جفت در زمان بارداری

انواع جفت در زمان بارداری | قرارگیری جفت در زمان بارداری

انواع جفت در زمان بارداری بر اساس محل قرارگیری آن در رحم مادر تقسیم‌بندی می‌شود. محل قرارگیری جفت می‌تواند بسته به لانه گزینی تخمک بارور شده، پس از عبور از لوله فالوپ، قسمت جلو یا عقب رحم باشد. موقعیت‌های فوندال، قدامی و خلفی، جزء موقعیت‌های طبیعی جفت به شمار می‌آیند.

جفت در بارداری

جفت در بارداری

جفت چیست و چه نقشی در بارداری ایفا می کند؟ جفت یا همان placenta اندامی است که پیش از زایمان به دیواره رحم و در دوران بارداری با بند ناف به جنین متصل می شود و در طی زایمان، به همراه نوزاد، و پرده‌های جنینی از کانال زایمانی خارج می‌شود. اگر می خواهيد از سلامت جریان خون...