معرفی معيارهای اندازه گیری و تعیین سلامت و سن دقیق جنین توسط سونوگرافی

معرفی معيارهای اندازه گیری و تعیین سلامت و سن دقیق جنین توسط سونوگرافی

BPB قطر بين دو استخوان گيجگاهي جمجمه جنينHC يعني محيط دور سر جنينAC يعني محيط دور شکم جنينFL يعني طول استخوان ران جنينCRL يعني قد نشسته جنين – CRL قابل قبول براي اندازه‌گيري NT در ايران ۸۱- ۳۹ ميلي‌متر است.NT يعني اندازه چين پشت گردن جنين که براي تست هاي سلامت جنين...
جنسیت جنین

جنسیت جنین

تشخیص جنسیت جنین با سونوگرافی از ابتدای بارداری، پدر و مادر بی صبرانه مشتاق هستند تا جنسیت نوزاد خودشون رو مطلع شوند؛‌ امروزه با انجام سونوگرافی اين خواسته برآورده خواهد شد. سونوگرافي بارداری که از ابتدای دوران بارداری برای مراقبت و کنترل سلامت جنین استفاده می شود،...