نقش سونوگرافی کالرداپلر در تشخیص چسبندگی جفت در بارداری (ویدئوی آموزشی)

چسبندگی جفت در بارداری به وضعیتی گفته می‌شود که جفت به صورت غیرطبیعی به دیواره رحم چسبیده باشد. این شرایط می‌تواند عوارض جدی برای مادر و جنین داشته باشد. در این ویدئو دکتر رضا گرامی (بهترین متخصص سونوگرافی در تهران) به نقش سونوگرافی کالرداپلر در تشخیص چسبندگی جفت در بارداری توضیحات کاملی ارائه خواهد کرد.