دلایل انجام اکو قلب جنین | 3 دلیل مهم برای انجام اکو قلب جنین که باید بدانید!

دلایل انجام اکو قلب جنین | 3 دلیل مهم برای انجام اکو قلب جنین که باید بدانید!

اکو قلب جنین جهت بررسی دیواره و دریچه‌های قلب جنین، رگ‌های ورودی و خروجی قلب، قدرت پمپاژ قلب تجویز می‌شود و ضروری است که انجام شود. در اینجا دلایل استفاده از این روش ارائه می‌شود.