DWQA Questions

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
سونوی آندومتریوز
بازهما پرسیده شده در 3 ماه ago • 
113 بازدید0 پاسخ0 رای
سونوی آندومتریوز
پاسخ داده شدهپشتیبانی سایت پاسخ 4 ماه ago • 
192 بازدید1 پاسخ0 رای
تصویربرداری
بسته شدهپشتیبانی سایت پاسخ 5 ماه ago • 
229 بازدید1 پاسخ0 رای
صمدی. تاجیکستان
بسته شدهصمدی پرسیده شده در 6 ماه ago • 
218 بازدید0 پاسخ0 رای
فتق
بسته شدهپشتیبانی سایت پاسخ 7 ماه ago • 
409 بازدید1 پاسخ0 رای
NB در سونو حداقل باید چقدر باشد؟
بسته شدهپشتیبانی سایت پاسخ 7 ماه ago • 
159 بازدید1 پاسخ1 رای
اکوی قلب جنین….
بسته شدهپشتیبانی سایت پاسخ 7 ماه ago • 
413 بازدید1 پاسخ1 رای
مسئول سونوگرافی
بسته شدهپشتیبانی سایت پاسخ 7 ماه ago • 
245 بازدید1 پاسخ0 رای
سی تی اسکن ریه
بسته شدهپشتیبانی سایت پاسخ 7 ماه ago • 
394 بازدید1 پاسخ0 رای