کنفرانس یک روزه اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست ، همدان 16 شهریور

پوستر رویداد

کنفرانس یک روزه اکوی قلب جنین

دیگر رویدادها

سخرانی دکتر رضا گرامی در کنفرانس یک روزه  اکوی قلب جنین درباره سونوگرافی

 

سونوگرافی از مهم ترین عوامل در تشخیص سلامت جنین می باشد.

 

دارای 5 امتیاز باز آموزی

16 شهریور 1397 ، همدان

با همکاری سامسونگ و تکوین تب

مطلب مرتبط را بخوانید
تازه های بالین و آزمایشگاه سلامت مادر و جنین
کنفرانس یک روزه اکوی قلب جنین