کاربرد اکوکاردیوگرافی قلب جنین | 6 مورد تجویز اکو قلب جنین یا همان اکوکاردیوگرافی قلب جنین

کاربرد اکوکاردیوگرافی قلب جنین | 6 مورد تجویز اکو قلب جنین یا همان اکوکاردیوگرافی قلب جنین

قلب جنین یکی از اعضای مهم در فرآیند تشکیل و رشد جنین است. کاربرد اکوکاردیوگرافی قلب جنین برای بررسی ساختار و عملکرد قلب فرزند شما به کار می‌رود. اکو قلب جنین معمولا در سه ماهه دوم یعنی بین هفته‌های هجدهم تا بیست و چهارم بارداری انجام می‌شود. اکوکاردیوگرافی قلب جنین...
دلایل انجام اکو قلب جنین | 3 دلیل مهم برای انجام اکو قلب جنین که باید بدانید!

دلایل انجام اکو قلب جنین | 3 دلیل مهم برای انجام اکو قلب جنین که باید بدانید!

اکو قلب جنین جهت بررسی دیواره و دریچه‌های قلب جنین، رگ‌های ورودی و خروجی قلب، قدرت پمپاژ قلب تجویز می‌شود و ضروری است که انجام شود. در اینجا دلایل استفاده از این روش ارائه می‌شود.