هیستروسونوگرافی چیست؟

هیستروسونوگرافی چیست؟

هیستروسونوگرافی یکی از روش‌های دقیق سونوگرافی رحم و لگن است که برای تشخیص مشکلات رحم و لگن از جمله ضخیم بودن لایه آندومتر رحم، چسبندگی رحم و انواع ناهنجاری ها و مخصوصا مسائل مربوط به ناباروری و سقط جنین در زنان کاربرد دارد؛ البته استفاده از این روش بستگی به نظر پزشک و...