سخرانی دکتر رضا گرامی در سی‎ و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران

۱۳۹۸/۴/۵ ،۲۱:۰۱:۳۰ +۰۰:۰۰ ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷|Tags: , , , |

سخرانی دکتر گرامی در سی‎وچهارمین کنگره رادیولوژی ایران بررسی اختلالات ساختاری نخاع و ستون فقرات یکی از مهمترین مباحث در سونوگرافی دوران بارداری است . ناهنجاری های ستون فقرات شامل [...]