درباره سونوگرافی NT_NB

27 فروردین 1399تخصصی, مقالات0 comments

NT مخفف nuchal-translucency به معنای فضای شفاف پشت گردن است.

سونوگرافی NT مخفف nuchal-translucency به معنای فضای شفاف پشت گردن است و احتمال بروز نقایص کروموزومی را پیش بینی می کند. تمام جنین ها پشت گردنشان مایع دارند اما آنهایی که سندرم داون دارند مقدار مایعات بیشتری دارند، به همین دلیل است که این سونوگرافی به بررسی ابتلای جنین به سندرم داون و برخی مشکلات قلبی مادرزادی می پردازد. سن حاملگی مناسب برای اندازه گیری NT، هفته 11 تا 14 بارداری است. این غربالگری شامل یک آزمایش خون (اندازه گیری 2 هورمون free-B-HCG و PAPP-A خون مادر) ، یک سونوگرافی برای بررسی ضخامت پشت گردن (NT) و وجود استخوان بینی (NB) می باشد. اگر مشکلی در نتایج غربالگری دیده شود، تا زمان انجام یک تست تشخیصی ( آمنیوسنتز ) و یک سونوگرافی تخصصی قلب جنین ( اکوکاردیوگرافی ) ، نظر خاصی نمی شود داد.

چرا 11 هفتگی به عنوان حداقل سن حاملگی برای اندازه گیری NT در نظر گرفته شده است؟

  • در صورت نیاز به انجام تست تشخیصی برای بررسی بیشتر جنین قبل از 11 هفتگی با عوارضی برای جنین همراه است .
  • خیلی از نقایص دیگر جنینی، بعد از یازده هفتگی قابل تشخیص هستند، بنابراین در حین اندازه گیری NT می توان جنین را از نظر اختلالاتی که قابل تشخیص هستند، بررسی کرد.

چرا 14 هفتگی به عنوان حداقل سن حاملگی برای اندازه گیری NT در نظر گرفته شده است؟

  • در جنین های مبتلا می توان حاملگی را زودتر و با عوارض کمتر ختم کرد.
  • تجمع غیر طبیعی مایع پشت گردن جنین های مبتلا به نقایص کروموزومی بعد از هفته 14 بارداری کاهش می یابد.
  • احتمال موفقیت در اندازه گیری NT در این بازه زمانی 100-98 درصد است ولی بعد از هفته 14 به دلیل موقعیت عمودی جنین این اندازه گیری دشوار می شود.
مطلب مرتبط را بخوانید
هیستروسونوگرافی چیست؟

NB مخفف کلمه nasal bone بوده و به استخوان بینی در جنین اشاره دارد.

دیدن استخوان بینی جنین یکی از موارد ضروری در سونوگرافی NT است، تقریبا در 60-70 درصد موارد تریزومی21(سندروم داون)، 50 درصد تریزومی 18 و 30درصد تریزومی 13، استخوان بینی وجود ندارد. لذا ندیدن استخوان بینی در سونوگرافی NT نشانه مهمی تلقی می شود ونیاز به بررسی کروموزومی جنین وجود دارد.

نارسایی دریچه تریکاسپید و جریان غیر طبیعی داکتوس ونوسوس با استفاده از سونوگرافی NT در جنین تشخیص داده می شوند.

نارسایی دریچه تریکاسپید:

تریکاسپید یکی از دریچه های قلبی است که بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد. مطالعات مختلف نشان داده اند که شیوع نارسایی دریچه تریکاسپید در جنین های مبتلا به سندروم داون در سه ماهه اول بارداری بیش از جنین های نرمال است و به عنوان یکی از اجزای سونوگرافی NT مورد بررسی قرار می گیرد.

جریان غیر طبیعی داکتوس ونوسوس(ونوزوس):

مجرای وریدی که با اصطلاح علمی داکتوس ونوسوس نامیده می شود مسیری است که خون اکسیژن دار را از ورید نافی دریافت و منتقل می کند. جریان غیر طبیعی داکتوس ونوسوس با نقایص کروموزومی و ناهنجاری های قلبی می تواند همراه باشد که در سونوگرافی NT مورد ارزیابی قرار میگیرد.

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *